Obsah

Další informace

 

Mluvíme německy Mluvíme německy
Mluvíme anglicky Mluvíme anglicky
   
Piktogram Další služba 1
Podáváme - Turistické informace o městě, mikroregionu a MAS Železnohorský region. Informace o turistických, kulturních a sportovních akcích. Informace o stravovacích, ubytovacích a jiných službách cestovního ruchu
Piktogram Další služba 2
Prodej: Prodej map, pohledů, turistických známek, brožur o Heřmanově Městě a okolí a jiných upomínkových předmětů. Prodej knížek spojených s mikroregionem a jeho okolím.
Piktogram Další služba 3
Ostatní služby: Vytváření itineráře pro turisty, zajištění výletů a exkurzí. Zjišťování jízdních řádů. Veřejný internet. Informace o CK Camptour Konopáč