Obsah

Další informace

   
Mluvíme anglicky Mluvíme anglicky
   
Piktogram Další služba 1
Podáváme - Turistické informace o městě, mikroregionu a MAS Železnohorský region. Informace o turistických, kulturních a sportovních akcích. Informace o stravovacích, ubytovacích a jiných službách cestovního ruchu
Piktogram Další služba 2
Prodej: Prodej map, pohledů, turistických známek, brožur o Heřmanově Městě a okolí a jiných upomínkových předmětů. Prodej knížek spojených s mikroregionem a jeho okolím. Prodej a rezervace vstupenek do místního kina i na různé akce konané v Heřmanově Městci, dále pak prodej vstupenek v siti Ticketportal a Ticketmaster. 
Piktogram Další služba 3
Ostatní služby: Vytváření itineráře pro turisty, zajištění výletů a exkurzí. Zjišťování jízdních řádů. Veřejný internet. Zajištění pronájmu místností v MFC. Příjímáme zde i příspěvky do měsíčníku Leknín.