Obsah

Přírodní zajímavosti


Železné hory
Začínají na jihovýchodě na styku s hranicí CHKO Žďárské vrchy mezi Trhovou Kamenicí a Ždírcem nad Doubravou a pokračují táhlým pásem území k severozápadu po Podhořany u Ronova nad Doubravou. Rozloha oblasti je 284 km2. Vyhlášena v roce 1 991. Největší hodnoty živé přírody se uchovaly hlavně ve vyšších polohách hlavního hřebene Železných hor, kde je také těžiště CHKO (přirozené bučiny, mokřadní stanoviště apod.)Přírodní park Heřmanův Městec
Přírodní park se rozkládá na katastrálních územích Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Uherčice a Chotěnice o celkové rozloze 341 ha. Tvoří ji bažantnice situovaná na severovýchodním okraji města Heřmanův Městec. Na severní část přírodního parku plynule navazuje jižně od silnice Heřmanův Městec-Chrudim lesopark Palác. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími mimo les a charakteristickou strukturou zemědělských kultur.Páterova jeskyně
Registrovaný významný krajinný prvek Páterova jeskyně se nachází na p.č.
255/3 v k.ú. Vápenný Podol. Jedná se o soustavu 2 jeskyní západně od obce Vápenný Podol o celkové délce chodeb přes 100 m s dómy, jezírky, sintrovými polevami a krápníky. Pro veřejnost je Práterova jeskyně nepřístupná, neboť se nachází v dobývacím prostoru velkolomu prachovické cementárny.

Ještě v minulém století se v oblasti vyskytovali orli a supové, ale roku
1866 byl poslední sup bělohlavý zastřelen u Heřmanova Městce.

 

Naučná stezka Raškovickými lomy

Tato poměrně krátká naučná stezka o délce 2,2 kilometry byla otevřena roku 2005 a najdeme jí na okraji obce Horní Raškovice, ležící severozápadně od Heřmanova Městce. Stezka spojuje několik již nefunkčních kamenolomů, ve kterých se těžil nejen křemenec, ale také kámen na výrobu mlýnských kamenů. Na naučných tabulích se dozvíme o historii vesničky a těžby kamene v jejím okolí.

Stezka tvoří okruh, takže napojit na ní se můžete prakticky kdekoliv. Pokud přijedete do obce autobusem, můžete začít hned u autobusové zastávky. Pokud jedete autem, můžete zaparkovat buď v centru obce a začít také u autobusových zastávek, nebo zaparkovat na západním konci obce, kde je bezplatné parkoviště, sloužící i pro návštěvníky nedaleké rozhledny.

Stezka nás zavede z centra obce kolem zmíněného parkoviště až na Vysokou skálu, která je s výškou 333 metrů n.m. nejvyšším místem v okolí Horních Raškovic. Původně zde stávala rozhledna, která byla později kvůli vzrostlé okolní vegetaci přemístěna o asi 200 metrů níže. Vysoká skála je zajímavá tím, že se zde v 19. Století těžil kvalitní křemenec a také silniční štěrk.

Dále nás stezka vede právě kolem rozhledny Barborka, kolem které vznikla i zajímavá geologické expozice. Jsou zde vystaveny různé druhy kamenů z různých oblastí Čech, vždy doplněné příslušným popisem. V areálu rozhledny také najdeme přírodní dětské hřiště s dřevěnými herními prvky a také dřevěné sochy. Je zde také ohniště a občas se zde konají kulturní a společenské akce.

Stezka pak pokračuje lesíkem směrem k vesnici, prochází rodinnými domy na náves, kde si naproti zatopenému lomu Návesní skála můžeme prohlédnout zvoničku z roku 1896 a vedle ní kamenný kříž z roku 1864. Za zvoničkou se napojíme na červenou turistickou značku, po které se i trasa naučné stezky a vracíme se zpět na parkoviště.