Navigace

Obsah

Rozhovice

kostel

podvečer
Obec Rozhovice leží severovýchodně od města Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 4 km a západně od města Chrudim ve vzdálenosti cca 7 km. Historické centrum obce je rozloženo kolem kostela sv. Petra a Pavla na návrší, který je kulturní památkou.

V lednu 2017 žilo v obci 282 obyvatel.

Centrum tvoří náves s návesním rybníkem a pomníkem padlých z první světové války. Hlavní objekt na návsi je zrekonstruovaná budova obecního úřadu. Na protější straně silnice je prodejna smíšeného zboží Jednota Hlinsko. V obci  chybí  společenský sál. Kostel na kopci tvoří dominantu i z dálkových pohledů. Uvnitř kostela jsou malby ak. mal. Vojmíra Vokolka, jejichž význam je výrazně nadregionální. Výstavba kolem kostela je paprskovitě orientována štíty ke kostelu. V roce 2002 byla provedena celková oprava.

paní

Velké statky neslouží původnímu účelu, ale jsou využívány pro výrobu:
Firma DUVOX - výroba plastových oken ( 14 zaměstnanců )
Truhlářská výroba – Robert Ježek
Čerpací stanice PHM
Firma Svyp – tryskání,  pískování, metalizace a průmyslové nátěry
Penzion Rozhovice

Josef Macháček – likvidace vozidel

Statek rodiny Faltysových s velmi zdobným průčelím slouží pro bydlení

Restaurace U Kesnerů Rozhovice

Obecní úřad

Starosta: Stejskal Milan, tel.:  602 741 200

Úřední hodiny:    pondělí    16:00 – 18:00
                              středa         8:00 – 11:00

Tel.: 469 695 624