Navigace

Obsah

Kostelec u Heř.Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce leží na silnici III. třídy Heřmanův Městec - Prachovice, na železniční trati Přelouč - Prachovice, vzdálena asi 3 km od Heřmanova Městce, součástí obce je místní část Tasovice.  Současný počet obyvatel činí 305.Vzhledem k výhodné krajinné poloze prochází obcí turistická stezka z Heřmanova Městce do Vápenného Podolu a dále do Seče. Většina obyvatel vyjíždí za prací do Heřmanova Městce, Chrudimi, Pardubic a Prachovic. Občanskou vybavenost zajišťuje pouze místní hospoda se společenským sálem. 

Na katastru obce jsou rozsáhlé armádní sklady PHM. Kromě toho je v obci několik podnikatelských subjektù (http://www.kostelec-u-hm.cz/obec/podnikatele-v-obci/).  Vzhledem k satelitnímu charakteru obce se neuvažuje s vymezováním nových ploch výrobního charakteru s vyjímkou bývalého vojenského útvaru, který je v současnosti v majetku obce s možností pronájmu.  Z těchto všech skutečností vyplývá, že prioritou rozvoje obce bude především cestovní ruch a satelitní bydlení.Obec je plynofikována a byl zbudován vodovodní řád, kanalizace je v přípravě projektové dokumentace.

Historie obce Kostelec

 První písemná zmínka o Kostelci u Heřmanova Městce je z roku 1 257. Na návrší nad vsí stávala tvrz obehnaná vysokými valy a příkopy. V současné době zde stojí pùvodní románský kostel sv. Petra a Pavla – románský kostel v gotické přestavbě ze 14. století stojí na místě bývalé tvrze, po níž zbyly obranné valy obepínající kostel i s přilehlým hřbitovem. V apsidě kostela je nástěnná freska vyobrazující 9 z údajných 12 rytířů – pánů z Mrdic, kteří se skrze modlitby snaží dojít božího odpuštění za svůj hříšný život, ve kterém terorizovali okolí. Tato freska pochází z poloviny 16. století, avšak pod ní jsou ukryté malby starší. Dnešní podoba je gotická z 2. pol. 14.stol. Okolo kostela je hřbitov, jehož součástí je též barokní márnice.             Další památkou byla Šachtová vápenka z r. 1875, která sloužila k pálení vápna z vápence přiváženého z lomu od Prachovic v provozu do r. 1941 Tato technická památka byla bohužel zbořena.Ve druhé pol. 19. stol. byla v Kostelci otevřena obecná škola, jejíž činnost byla ukončena v r. 1960. Obcí protéká potok Podolka, na kterém v minulosti pracovalo několik mlýnù.

Znak obce

 Znak i vlajka byly na zasedání Podvýboru pro heraldiku vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleny. Dne 31.5.2017 došlo k slavnostnímu předání z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka do rukou zástupců obce.

Ve znaku obce je zobrazeno lekno, které má podle pověsti v erbu rod pánů Heřmanů, kteří byli považováni králem za největší škůdce v kraji, a tak na ně vyslal vojsko. Heřmani si pro lepší obranu vystavěli Kosteleckou tvrz a spojili ji s Mrdlickou tvrzí podzemní chodbou, kterou po porážce prchali. Mezitím však vojsko dobylo i tuto tvrz, kde byli všichni Heřmani pobiti. Na tomto místě nechal král vystavět kostelík. Jakmile byl kostelík dostavěn, objevilo se na epištolní stěně presbytáře všech dvanáct Heřmanů v plné zbroji s leknem na štítech, modlících se obrácených k oltáři.

Vztyčený meč položený na svatopetrském kříži symbolizuje Kostel sv. Petra a Pavla stojící na návrší v místě někdejší tvrze.

Kultura v obci

V roce 2014 byl založen občanský spolek Pohoda, který finančně podporuje obec. Pod spolek Pohoda patří divadelní spolek "Díra v oponě", který vznikl zásluhou místních žen v roce 2014, které chtěly navázat na tradici kosteleckého divadla Havlíček, které působilo za dob našich dědů a babiček.Ochotníci se začali pravidelně scházet v sále Kostelecké hospody. První představení ,,SmolíčekPakolíček“ se hrálo v roce 2015 u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen.Toto představení bylo parodií na pohádku Smolíčka Pacholíčka.Mělo veliký úspěch. Druhé představení na sebe nenechalo dlouho čekat. Již v prosinci 2015 se odehrál pohádkový příběh „Vánoční koleda“na motivy pohádky Charlese Dickense. V březnu 2016 opět u příležitosti oslav MDŽ si divadelníci připravili tři zábavné scénky z legendárního pořadu Televarieté. 

V rámci Pohody působí amatérská taneční skupina Rozpuk.Vše začalo pouze pro potěšení blízkých v rámci gratulace kulatých narozenin.Poté padla myšlenka okořenit např. oslavu MDŽ, kde jste měli možnost vidět v jejich podání první tanec TRNKY BRNKY.

Spolek Pohoda také zaštiťuje místní ženy, které mimo jiné za spolupráce obce, místních hasičů pořádají pravidelně dětský den, lampiónový průvod nebo Mikulášskou besídku,oslavy MDŽ.....

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Kostelec u Heřmanova Městce.

Obecní úřad
Tel.: 469 696 342

 e-mail: kostelec@mybox.cz, www.kostelec-u-hm.cz

Úřední hodiny: úterý - 18.00 - 20.00
Starosta: Eva Jirásková ( 602 577 662)