Obsah

Klešice

 

obecní úřad

(Obec Klešice – místní části: Klešice, Nákle)

     Obec Klešice se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim. Leží na rozhraní Železných hor a Polabí, 2,5 km severovýchodně od Heřmanova Městce. Klešicemi protéká Podolský potok. K obci náleží od roku 1789 jižní část osady Nákle (protéká jí Nákelský potok) a patří k ní také bývalý mlýn Lukavec pod Jezbořicemi. Tyto části společně s kmenovou obcí tvoří katastrální území Klešice, žije zde 398 obyvatel. Obec patří k nejstarším na Chrudimsku, první písemně doložená zpráva o jménu Klešice je z 5.11.1257.

     V rovinatém, mírně zvlněném okolí převládají louky a pole, využívaná k zemědělským účelům. Rozsáhlé plochy zabírají školky okrasných dřevin.

Klešicemi i Náklí prochází síť silnic III. třídy ve směrech k Heřmanovu Městci, Chrudimi, Pardubicím i Přelouči. Spojení s okolními obcemi a městy zajišťuje několik autobusových linek.

     Samostatná byla obec do roku 1975, v roce 1976 byly Klešice v rámci integrace obcí sloučeny s městem Heřmanův Městec. K obecním samosprávám se obce mohly znovu vrátit až po roce 1990.  Samostatnou obcí se Klešice staly opět 1.1.1992, tedy po 16 letech a její obyvatelé si zvolili své obecní zastupitelstvo.

Od roku 1996 užívá obec vlastní znak, od roku 1998 prapor, udělené Parlamentem České republiky  (autorem je grafik a heraldik pan Stanislav Valášek).

     V roce 2008 byl otevřen Obecní dům, v němž sídlí obecní úřad, knihovna a jsou zde též prostory pro volnočasové aktivity. V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů. Obec je plynofikována, má vodovod a kanalizaci, územní plán, program rozvoje i bezdrátový internet. Děti z obou místních částí mají k dispozici hrací plochy se zabudovanými prvky.

     Do škol a zaměstnání občané dojíždějí do Heřmanova Městce, Chrudimi, Pardubic či Přelouče.

V obci působí soukromé zemědělské a opravárenské firmy zaměstnávající část místního obyvatelstva. Jsou zde také autoopravny a autodopravní firmy, hostinec s kuchyní a vyvářením obědů, prodejna smíšeného zboží a dvě školkařské firmy. Menší soukromé firmy a drobní živnostníci poskytují služby např. zednické, zemní práce, instalatérské a topenářské včetně prodeje zboží a servisu.

     Obcí prochází cyklotrasa č. 4182 Pardubice – Podhradí. Cestou po ní si můžete prohlédnout opravené  drobné památky - Boží muka, zděnou zvoničku, křížek se sochou sv. Jana Nepomuckého v Klešicích, v Nákli pak zvoničku se zvonkem a kovaný křížek s ukřižovaným Kristem.

     Obec Klešice je členem Svazku obcí Heřmanoměstecko, MAS Železnohorský region a SMO.

Obecní úřad
Klešice 101, 538 03
Tel.: 469 696 499
Úřední den: středa 18.00 - 20.00 hod.

 

Místní části: Klešice, Nákle

E-mail: klesice@centrum.cz

www.klesice.cz

 

zvonička