Navigace

Obsah

Jezbořice

kostel

 

 

 

Obec Jezbořice patří administrativně pod okres Pardubice a náleží pod Pardubický kraj. Úředně žije v katastru této menší obce zhruba tři sta čtyřicet obyvatel. Leží v průměrné nadmořské výšce 268 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 436 ha, z toho orná půda zabírá osmdesát tři procent.

První písemná zmínka je z roku 1131. V té době patřily Jezbořice k Olomouckému biskupství. V blízkosti obce se nacházelo středověké tvrziště. Na nejvyšším místě je postaven gotický kostel sv. Václava s barokními úpravami. Kostel byl založen r. 1055, původně byl dřevěný a po vyhoření v 15. století byl postaven z kamene. V 17. století byl dostavěn a prodloužen. U kostela je dřevěná zvonice ze 14. století. Oba objekty jsou vedeny v seznamu nemovitých kulturních památek.

Historické jádro obce tvoří protáhlá náves s objekty a zemědělskými usedlostmi štítem orientovanými do návsi. Mladší část zástavby je oddělena od historické části příkrým svahem a je situována podél Podolského potoka.

V obci je vybudován rekreační areál - koupaliště, tenisový kurt a kurt na nohejbal/volejbal. Dále jsou kolem celé obce opraveny místní komunikace, které se dají využít jako krásný okruh pro in-line bruslení. Do této části je také soustředěna individuální rekreace. Atraktivitu obce zvyšují také konírna s možností hippoturistiky. V obci se koná vánoční nebo novoroční koncert v kostele sv. Václava, tenisový turnaj o pohár starosty obce, hasičské závody o pohár starosty obce, beseda s důchodci, vítání občánků, mikulášská nadílka. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.

Obec Jezbořice

Jezbořice 67, 530 02 Pardubice

+420 607 425 676

www.obec-jezborice.cz

info@jezborice.cz

 

Pondělí: 16:00 - 17:00 hod., Středa: 17:00 - 18:00 hod.

 

Starosta: Josef Šlégr

obec.jezborice@seznam.cz

+420 777 728 900

 

Místostarosta: Radek Valenta

mistostarosta@jezborice.cz

+420 721 029 700