Navigace

Obsah

Hošťalovice

kostel

Obec Hošťalovice spolu s Březinkou leží v krásném lesnatém kraji na severozápadním výběžku Železných hor. Kopcovitý terén směrem na západ příkře upadá do Čáslavské roviny a směrem na sever pozvolna přechází do Polabí. Hlavní hřeben Železných hor se rozpíná v jihovýchodním směru, kde navazuje na Ždárské vrchy. Právě na styku těchto dvou masivů se nachází nejvyšší vrcholy Devět skal (836 m) a Žákova hora (810 m).

V obci se nachází kostel sv. Havla, který se poprvé připomíná společně s obcí Hošťalovice písemnou zprávou roku 1349 (Pamětní kniha Turkovice, díl 1., Hrady, zámky a tvrze v Čechách), kdy byl farním kostelem tehdy přiděleným k nově zřízenému biskupství v Litomyšli. Jak lze však soudit ze stavby samé, kostel vznikl již dříve v době rané gotiky, asi kolem roku 1300. V dostupných kronikách se v souvislosti s kostelem v Hošťalovicích uvádí kolem roku 1390 plebán Petr, který směnil své místo s Mikulášem, plebánem ve Stusyni (zaniklé osady u Ronova, z níž zůstal pouze kostel sv. Martina).

Obec Hošťalovice nabízí široké využití volného času v rámci sportovních a kulturních aktivit a akcí s dětmi. Za tímto účelem je budován a využíván tzv. sportovní areál, který je určen především pro všechny občany obce Hošťalovice a Březinka, chalupáře, rodinné příslušníky a spřízněné osoby. Sportovní areál slouží zejména pro sportovní, společenské, kulturní a vzdělávací účely. Součásti areálu je mimo níže uvedeného zařízení také místní Obecní obchod a Obecní hospůdka.

V obci působí Místní rybářsky spolek, Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz chovatelů.

Členové místního rybářského spolku provádí údržbu místních rybníků, organizují rybářské závody, které jsou pořádány každoročně a patří k významným událostem v obci a také se účastní brigád v obci nebo pořádají další akce.

Hasičská organizace byla v Hošťalovicích založena 20.12.1951 pod názvem Místní jednota   československých hasičů. Podněty, které vedly k jejímu založení, nejsou v žádných dochovaných materiálech podchyceny. Ustavením jednoty vznikla v naší obci organizace, která měla význam nejen v požární prevenci, ale starala se i o kulturní dění v obci. Byly pořádány maškarní průvody, stínání kohouta, staročeské kácení máje, vinobraní, hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy. V některých letech byly pořádány zájezdy po památkách naší vlasti, na divadelní představení a na různé kulturní akce. Od roku 1975 se každoročně konají okrskové soutěže. Sbor se spolupodílí na všech akcích pořádaných v obci.

Začátkem roku 1982 se pak zrodila myšlenka založit v Hošťalovicích svaz chovatelů jako novou zcela apolitickou organizaci, která by sdružovala občany žijící jak na venkově, tak i ve městech.

http://www.hostalovice.cz/

znak

 

Obecní úřad

Obecní úřad Těchlovice
Hošťalovice 18
538 03 Heřmanův Městec

 

Úřední hodiny:

Pondělí 18:00 - 19:00


ouhostalovice@iol.cz

469 691 722